DENNÍ REŽIM MŠ

 

  6.30 – 7.45 – příchod dětí, spontánní hra dle výběru a zájmu dětí, individuální

                         práce s jednotlivci nebo se skupinou dětí, pitný režim po celý den

  7.45 – 8.00 – pohybová chvilka – ranní rozcvička, relaxační cvičení, průpravná

                         cvičení vedoucí ke správnému držení těla

  8.00 – 8.40 – hygiena, svačina

  8.40 – 9.30 – řízená výchovně vzdělávací činnost (dramatická, výtvarná,

                        hudební, tělesná, vzdělávací)

  9.30 – 11.30 – pobyt venku – hry na zahradě, procházky, v případě

                          nepříznivého počasí možnost her v tělocvičně

 11.30 – 12.00 – hygiena, oběd, vyzvedávání dětí odcházejících po obědě domů

 12.00 – 13.45 – hygiena, odpočinek a spánek dle potřeby dětí, odpočinek je

                           doprovázený četbou a poslechem pohádky, relaxační hudbou

 13.45 – 14.30 – probouzení dětí, hygiena, svačina

 14.30 – 15.30 – odpolední hra dětí dle jejich vlastního výběru, možnost pobytu

                            na zahradě, rozcházení dětí domů

 

 

 


 

002-kluk-a-holka.jpg

 

 OCENĚNÍ SCIO - ŠIMON SRŠEŇ

ŠIMON[3].jpg

 

zsmsmladkov_footer1.png