Zápis k předškolnímu vzdělávání pro rok 2021/2022Datum konání:
3.5.2021
Datum ukončení:
14.5.2021

     V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok v mateřských školách provázejí, bude i letos zápis dětí do mateřské školy v distanční podobě, tj. bez účasti rodičů a dětí. 

    Termín na příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je prodloužen od 3. května do 14. května 2021. 

    Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:       • do datové schránky školy                                                                     • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce                 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)                                   • osobním podáním ve škole (možnost vhodit do schránky u vcho-         du do budovy nebo si rezervovat čas pro individuální schůzku)   

  Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání obsahuje:                         • žádost o přijetí (k vytištění na webových stránkách www.                     zsamsmladkov.cz)                                                                                • doložení řádného očkování dítěte od dětského lékaře nebo mít           doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování          podrobit pro kontraindikaci                                                                  • kopii rodného listu dítěte   

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou  do 31. 8. 2021 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání    v mateřské škole zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí  nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu  k před-  školnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá  zákonný zástupce  ředitelce  školy  zároveň s žádostí o přijetí            k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021. 

 

Odkaz ke stažení žádosti: Žádost o přijeti ditěte do MŠ Mladkov 2021-2022.pdf

                            


zsmsmladkov_footer1.png