Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2021/2022

O přijetí dítěte do mateřské školy bude rozhodnuto na základě stanovených kritérií a v souladu  se školskými právními předpisy, zejména zákonem 561/2004 Sb., a vyhláškou č. 14/2005 Sb.,  o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Mladkov, budou přijímány děti v tomto pořadí do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku   dle kapacity 22 dětí:

1.      děti, které nejpozději k 31. 8. 2021 dovrší věk 5 let, jsou přijímány přednostně

pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné

2.      děti, které nejpozději k 31. 8. 2021 dovrší věk 4 let a mají trvalý pobyt v Mladkově nebo spádových oblastech městyse Mladkov;

3.      děti, které nejpozději k 31. 8. 2021 dovrší věk 3 let a mají trvalý pobyt v Mladkově nebo spádových oblastech městyse Mladkov;

4.      pokud není kapacita školky naplněna, je možné přijmout  do MŠ i dítě mladší 3 let; v tomto případě by se rozhodovalo dle pořadí od nejstaršího dítěte po nejmladší.                              

Důležité upozornění: dítě mladší tří let nemá na přijetí       do mateřské školy právní nárok.

Kritériem pro přijetí do školky není starší sourozenec, který již školku navštěvuje. Vždy je rozhodující trvalý pobyt a věk dítěte.

 

V Mladkově 30. dubna 2021                           Mgr. Soňa Filipová, ředitelka

 

 

 od 26. dubna 2021

Video testování ve škole č. 2  – Singclean testy

Testy vyžadují manipulaci s roztokem a zkumavkou pro každého testovaného (viz video a instrukce na):

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

 

  LEPU MEDICAL  TESTOVÁNÍ Č. 1

testujeme.png

 

Více informací ohledně testování + video č.1

https://www.pedagogicke.info/2021/04/msmt-testovani-ve-skole.html

 

 

 

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

od 1. 9. 2021

 

ZAPMŠ01/2021

ZAPMŠ02/2021

ZAPMŠ03/2021

ZAPMŠ04/2021

 

 

 

………………………………………….

Mgr. Soňa Filipová, ředitelka

  

Informace pro rodiče září 2020.docx 

 

                                     

                                                                                   

Vážení rodiče,                                                                                                        

v letošním školním roce jsme pro vaše děti zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy.Testy jsou nově zaměřené také na procvičování českého pravopisu a základní slovní zásoby z angličtiny a němčiny. Naleznou zde také mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod.

Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA! Přístupové údaje obdrželi žáci od svých učitelek.                                                                             

Přejeme Vašim dětem, aby jim portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu.

                                                                                    Soňa Filipová, ředitelka

     

 

  ___

Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání - každý den nové informace ze školství

 
 

_____________________________________________________________

 

Aktuality MŠ

Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání - každý den nové informace ze školství

 

 

 

 

zsmsmladkov_footer1.png