Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ

Aktuality ZŠ


                                                     

Zápis k základnímu vzdělávání 2021/2022

Datum konání: 6. 4. 2021 - 23. 4. 2021

Informace k zápisu do 1. ročníků základní školy pro školní rok 2021/2022

Na školní rok 2021/2022 se povinně zapisují děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015                  a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky v roce 2020.

Přestože je v běžných podmínkách zápis do 1. třídy za přítomnosti dětí a rodičů významnou událostí v životě rodiny i školy, je třeba se letos připravit na zápis v distanční podobě.

Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce využijeme delší časový úsek v rámci období od 6. dubna do 23. dubna 2021. Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy,
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
  • osobním podáním ve škole (možnost vhodit do schránky u vchodu do budovy školy nebo rezervovat čas pro individuální schůzku).

K žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání zákonný zástupce přiloží kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě nebo v papírové podobě – prostá kopie. Tato kopie pak bude součást spisu.

Ustanovení § 37 školského zákona umožňuje odklad povinné školní docházky o jeden školní rok.

K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa už v době zápisu dítěte k povinné školní docházce.

Tiskopisy Žádost o přijetí dítěte a Žádost o odklad lze stáhnout na webových stránkách školy zsamsmladkov.cz v oddělení ZÁKLADNÍ ŠKOLA – DOKUMENTY.

 

Děti, těšíme se na vás v 1. třídě.

Mgr. Soňa Filipová, ředitelka školy


Autor: Soňa Filipová Publikováno 23. 3. 2021 13:36
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář