Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ

Aktuality ZŠ


 

 

 

                                     

Štítky:

Třídní schůzka pro 1.- 4. ročník

Datum konání: 12. 11. 2021

Třídní schůzka


Publikováno 9. 11. 2021 10:47
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Zápis k základnímu vzdělávání 2021/2022

Datum konání: 6. 4. 2021 - 23. 4. 2021

Informace k zápisu do 1. ročníků základní školy pro školní rok 2021/2022

Na školní rok 2021/2022 se povinně zapisují děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015                  a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky v roce 2020.

Přestože je v běžných podmínkách zápis do 1. třídy za přítomnosti dětí a rodičů významnou událostí v životě rodiny i školy, je třeba se letos připravit na zápis v distanční podobě.

Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce využijeme delší časový úsek v rámci období od 6. dubna do 23. dubna 2021. Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy,
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
  • osobním podáním ve škole (možnost vhodit do schránky u vchodu do budovy školy nebo rezervovat čas pro individuální schůzku).

K žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání zákonný zástupce přiloží kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě nebo v papírové podobě – prostá kopie. Tato kopie pak bude součást spisu.

Ustanovení § 37 školského zákona umožňuje odklad povinné školní docházky o jeden školní rok.

K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa už v době zápisu dítěte k povinné školní docházce.

Tiskopisy Žádost o přijetí dítěte a Žádost o odklad lze stáhnout na webových stránkách školy zsamsmladkov.cz v oddělení ZÁKLADNÍ ŠKOLA – DOKUMENTY.

 

Děti, těšíme se na vás v 1. třídě.

Mgr. Soňa Filipová, ředitelka školy


Autor: Soňa Filipová Publikováno 23. 3. 2021 13:36
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Vystoupení dětí ZŠ a MŠ Mladkov k rozsvícení vánočního stromu 2021

Odkaz k videu vystoupení dětí najdete v Fotogalerii MŠ.


Autor: Dana Mrklovská Publikováno 1. 12. 2021 13:30
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

testovani.pdf


Publikováno 22. 11. 2021 12:20
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Testování žáků

 Testování na škole

 Na základě podaného dotazu zákonného zástupce žáka naší školy dne 22. 11. 2021 ,,podle jakého zákona“ se děti ve škole testují, odpovídám následovné:

Mimořádné opatření vydalo Ministerstvo zdravotnictví na základě zákona o ochraně veřejného zdraví – zákon č. 258/2000 Sb., s příslušnými odkazy.

§80

Ministerstvo zdravotnictví

g)nařizuje mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných26a)a z nebezpečnosti podezřelých výrobků a nejakostních či z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, pokud mají být provedena celostátně nebo na území několika krajů, a rozhoduje o jejich ukončení včetně uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu,

 §69

Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku

(1) Mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku jsou

 i)zákaz nebo nařízení další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku.

 

(2) Mimořádná opatření podle odstavce 1 nařídí v nezbytně nutném rozsahu a rozhodne o jejich ukončení příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Pokud je to nezbytné k realizaci opatření na ochranu veřejného zdraví, vyžádá si poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví součinnost Policie České republiky. Místní příslušnost orgánu ochrany veřejného zdraví se řídí místem výskytu infekčního onemocnění. Odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nemá odkladný účinek. Osoby jsou povinny se mimořádnému opatření podřídit.

 

                                                                                                                                                                          Mgr. Soňa Filipová, ředitelka školy


Publikováno 22. 11. 2021 12:09
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Plavecký výcvik

Plavecký kurz               

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 23. 9. 2021 začínáme jezdit na plavecký výcvik do České Třebové, ukončen bude 2. 12. 2021 (pojedeme celkem 10x).

Odjezd od školy v 7,30 hod, příjezd zpět kolem 12. hodiny.  Dejte prosím dětem do batůžku plavky, sprchový gel, osušku, gumičku a sponky na dlouhé vlasy, igelitový sáček na mokré věci, lehkou svačinku s pitím, kterou si děti sní po výcviku.

Je-li některému z dětí v autobuse nevolno, prosím tabletku proti nevolnosti, sáčky na zvracení, popřípadě náhradní oblečení.

V době plaveckého výcviku nebude vyučována klasická tělesná výchova ( v úterý a v pátek), ale místo ní budou nahrazovány odpadlé předměty ze čtvrtka.

                                                                                                 Děkuji za spolupráci.

                                                                                                                                             Mgr. Soňa Filipová

V Mladkově dne 20. 9. 2021


Publikováno 20. 9. 2021 13:45
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Informace pro rodiče

Informace pro rodice zari 2021.docx


Publikováno 30. 8. 2021 18:43
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Organizace školního roku 2021/2022

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021 2022.docx


Publikováno 30. 8. 2021 18:39
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář