Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola

Základní škola

Historie školy

Ve staré kronice je zmínka o škole v r. 1835, kdy má 145 žáků, je povolena 2. třída a školní pomocník. V r. 1873 chodí do mladkovské školy 220 žáků, učí se ve třech třídách.

V r. 1892 zde učí 2 podučitelé, farář a učitelka ručních prací. Řídícím učitelem je Julius Pausewang, který tu působí až do odchodu na odpočinek v r. 1920.

V roce 1889 – 90 je postavena nová školní budova se třemi učebnami, kabinetem a bytem pro ředitele. Po1. světové válce v r. 1919 je v jedné učebně německé školy zřízena česká škola s 20 žáky. Mnozí z žáků neumí ani česky. Prvním učitelem byl Antonín Košťál. Proti zřízení české školy německé obyvatelstvo protestuje, proto výuka začíná až v listopadu. Později jsou však vztahy ve škole vcelku dobré.

V německé škole jsou ve 20. až 30. letech dvě třídy s celkovým počtem 70 – 80 žáků. Českou školu od r. 1927 učí K. Morávek. Navštěvuje ji 13 žáků. Ve 30. letech se uvažuje o postavení nové české školy, k tomu byl u hřbitova zakoupen pozemek, ale ke stavbě pro válečné události nedošlo. Protože se ve válce české rodiny většinou odstěhovaly, česká škola zanikla.

Od 1. 11. 1940 byla zřízena Zemská škola domácího hospodaření pro děvčata i z okolních obcí. V r. 1942 se ve škole zavádí místo kurentu normální písmo.

Do konce války se učí pouze v jednotřídce. Ve školním roce 1945 – 46 je škola smíšená, dvoutřídní. Řídícím učitelem je Josef Hrabáček, učitel Antonín Kolda, později Karel Špetla.

Je zřízena lidová škola zemědělská a mateřská školka. Od školního roku 1957 – 58 přibylo dětí, je tu trojtřídka.

1965 – 66 probíhá přístavba školy – je vybudována ložnice pro MŠ a sborovna školy.

1967 – 68 je zde pouze dvojtřídka.

1974 je přistavěna kolna a zavedeno ústřední vytápění. Novým ředitelem je Zdeněk Straka z Vlčkovic, kde byla škola zrušena a děti dojíždějí do Mladkova.

Od r. 1975 – 76 jsou zde pouze 4 ročníky, 5. ročník dojíždí do ZŠ Králíky.

V r. 1977 – 78 byla v budově čp. 133 zřízena školní družina.

V r. 1978 – 79 došlo ke sloučení škol Mladkov a Lichkov. V Mladkově se učí žáci      1. a 2. postupného ročníku, v Lichkově žáci 3., 4., a 5. ročníku.

Na konci roku 1989 odchází do důchodu Zdeněk Straka a nastupuje nová ředitelka Olga Karásková ze Žamberka.

Ve škole se provádějí nákladné adaptace – opravuje se rozvod vody, elektřiny, střecha. Družina se přestěhovala do školy. V dalším roce pokračují opravy ve škole: kotelna, jídelna, dlažby na chodbách, obklady na sociálních zařízeních, nátěry. V dalších letech se dělá nová fasáda. Opravují se okna, staví nový komín. Ve třídách se opravují podlahy, je vybudováno zázemí pro kuchyň, upravena nová šatna pro žáky.

V roce 2000 odchází do důchodu ředitelka Olga Karásková, na její místo přichází Soňa Michaličková z Králík.

Od 1. 1. 2003 škola vstupuje do právní subjektivity, jejími součástmi se stávají základní škola, školní družina, mateřská škola a školní jídelna.

Od šk. r. 2006 – 07 Obec Lichkov vypovídá jednostranně smlouvu Obci Mladkov a otevírá 1. a 2. ročník v Lichkově.

Od září 2006 je v mladkovské škole otevřen 3.ročník.

Úplnost a velikost školy

Jsme neúplnou školou s 1. až 3. postupným ročníkem. Kapacita školy je 45 žáků. Vzhledem k poklesu žáků jsme jednotřídní škola.

K 1. 1. 2003 se škola stala příspěvkovou organizací, zřizovatel sloučil základní školu, školní družinu, mateřskou školu a školní jídelnu pod jedno ředitelství základní školy.

Rodinné prostředí pomáhá dětem z mateřské školy snadno přecházet do základní školy.

Dopravní obslužnost je dobrá, je zde autobusová a vlaková zastávka. Budova školy se nachází v klidné části obce obklopenou zelení.

Vybavení školy

Ve škole jsou v letech 1989 až 1999 provedeny nákladné adaptace – oprava rozvodu vody, elektřiny, střechy. Družina se přestěhovala do školy. Pokračují opravy ve škole: kotelna, jídelna, dlažby na chodbách, obklady na sociálních zařízeních, nátěry. Budova dostává novou fasádu. Opravují se okna, staví nový komín. Ve třídách se opravují podlahy, je vybudováno zázemí pro kuchyň, upravena nová šatna pro žáky.

V přízemí budovy školy se nachází mateřská škola, školní kuchyň a školní jídelna, šatna pro žáky.

V patře jsou 2 světlé třídy, školní družina, kabinet, ředitelna a sociální zařízení.

V obou třídách jsou umístěny internetové tabule, počítače s výukovými programy připojenými k internetu; ve školní družině je televizor s videopřehrávačem.

V každé učebně je odpočinkový koberec.

K pohybovým aktivitám využíváme především prostory za školou – školní zahradu a hřiště. Dále pak tělocvičnu obce.

Na veřejnou vánoční besídku využíváme větších prostor v Domě hasičů.

Žáci si mohou půjčovat knihy ze žákovské knihovny.

Charakteristika žáků

Převážná většina žáků jsou děti z obce. Jsme spádová škola pro žáky z Vlčkovic, Dolan a Petroviček. Dojíždějí sem děti i z Celného. Máme dobré zkušenosti s integrací žáků se specifickými poruchami učení.

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

  • Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Informace o prospěchu a kázni žáků jsou rodičům předávány na třídních schůzkách a prostřednictvím žákovských knížek. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po dohodě s vyučujícím, případně telefonicky. Dbáme na to, aby rodiče byli včas informováni o připravovaných akcích, děje se tak písemnou formou. Vzhledem k tomu, že si rodiče své děti osobně vyzvedávají, je tu každodenní kontakt zaručen. Rodiče jsou zapojeni do sběru starého papíru.
  • Rodiče mohou pro své děti využívat školní družinu, a to ráno i odpoledne. Vzhledem k celkovému nízkému počtu žáků na škole má školní družina omezený provoz.
  • Pro Sbor pro občanské záležitosti v Mladkově žáci základní školy a děti mateřské školy nacvičují kulturní program na ,,Vítání občánků“ a setkání seniorů.
  • Pravidelně pořádáme pro rodiče a veřejnost vánoční besídku.
  • Zřizovatel zřizuje na škole školskou radu, ta se skládá ze tří členů: 1 zástupce pedagogů, 1 zástupce obce a 1 zástupce rodičů.
  • Navázali jsme spolupráci s místní knihovnou a knihovnou v Králíkách.
  • Vystavujeme výrobky žáků s vánoční či velikonoční tématikou na výstavě pořádané Základní školou  v Králíkách. 
  • Spolupracujeme s městskou policií, s vojenským útvarem na Adamu  a s hasičským záchranným sborem.
  • Základem vzdělávání a výchovy integrovaných žáků je spolupráce s PPP Ústí nad Orlicí a SPC Moravská Třebová