Recyklohraní

Nevíte, co s nefunkčním  drobným elektrozařízením, vybitými bateriemi, mobilem?  Přineste nám vše do školy. Naše škola je zapojena do školního recyklačního programu Recyklohraní, který probíhá pod záštitou MŠMT České republiky. Cílem programu je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídě a recykla- ce odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a pou- žitých drobných elektrozařízení.

Která elektrozařízení jsou sbírána? 

ANO:                                                                                                                         všechna drobná elektrozařízení, kde zdrojem energie jsou baterie, akumulátory nebo jsou napájeny elektřinou ze sítě a nespadají do kategorie velkých spotřebičů;  např.: rádia, mp3 přehrávače, diskmany, walkmany, kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, elektrické hračky, elektrické hudební nástroje, žehličky, vysoušeče vlasů, kulmy, elektrické holicí strojky, rychlovarné konvice a další...                                                                                                                                                                                  NE:                                                                                                                           velká elektrozařízení (samostojné kopírky, pračky, myčky, ledničky, mrazničky, sporáky…), televize a počítačové monitory

Které baterie jsou sbírány? 

ANO:                                                                                                                       všechny typy baterií používaných v domácnosti (ze svítilen, hraček, elektroniky, dálkových ovladačů, hodin, budíků, zvonků, mp3 přehrávačů, mobilních telefonů apod.). Velikost: knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé a velké monočlánky ploché baterie i 9V hranaté baterie a dobíjecí baterie lehčí než 1 kg. Baterie se musí svými rozměry vejít do otvoru ve sběrném boxu 9 x 5 cm         .                   

NE:                                                                                                               rezavé, rozbité nebo tekoucí/lepkavé baterie, autobaterie a jiné baterie s tekutým elektrolytem, baterie nebo akumulátory z průmyslových podniků (takové baterie nemají obvykle komerční nálepku, mohou z nich vyčnívat kontaktní drátky a po- dobně), plně nabité baterie, baterie těžší než 1 kg.

Dále sbíráme mobilní telefony funkční i rozbité s nabíječkou, ale není to podmínka.

Celoročně sbíráme starý papír a plastová víčka.

Stačí zazvonit na zvonek u hlavních dveří.

Předem děkujeme.

                                                                                   Mgr. Soňa Filipová

 

 

VYHODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY

za školní rok 2016/2017

1)    Ve školním roce 2016/2017 naše škola pokračovala již v devátém ročníku Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Od firmy Asekol naše škola obdržela za rok 2016

Certifikát environmentálního vyúčtování

 

Za rok 2016 jsme zajistili sběr 225,00 kg elektrozařízení

                                                 a tím dosáhli:                                                    

Úspory elektrické energie 5,25 MWh                                                                                                Úspory vody * 20,24 m3                                                                                                                  Úspory ropy ** 364,68 l                                                                                                                   Snížení produkce nebezpečného odpadu o 4,17 t                                                                            Úsporu primárních surovin 0,10 t                                                                                                      Snížení produkce skleníkových plynů o 0,98 t CO2 ekv 

*ÚSPORA TAKOVÉHO MNOŽSTVÍ VODY SE ROVNÁ STEJNÉMU MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE SPOTŘEBOVÁNO PŘI 271 SPRCHOVÁNÍCH.

 ** ÚSPORA TAKOVÉHO MNOŽSTVÍ ROPY SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ STEJNÉHO MNOŽSTVÍ POTŘEBNÉHO K UJETÍ 5 362 KM V BĚŽNÉM OSOBNÍM AUTOMOBILU.

Dále jsme odevzdali:                                                                                                                          43kg použitých baterií

2)      Do sběrných surovin jsme odevzdali 1041 kg starého papíru a kartonu. Výtěžek byl rozdělen mezi základní a mateřskou školu.

3)      Den Země jsme věnovali úklidu prostranství v okolí školy.

4)     Sběrem plastových víček pomáháme postiženým dětem. Za přispění obyvatel Mladkova, pošty Králíky, MŠ Kerhartice a naší školy bylo nasbíráno 10 pytlů, které odvezla Charita Zábřeh. 127 kg víček činí přibližně finanční částku 1100,- Kč. Tyto peníze budou rozděleny mezi Jůlinku Bartošovou z Lukavice i Terezku Vepřkovou z Postřelmova.

5)     Celoročně sbíráme pomerančovou kůru a léčivé byliny, které od nás odebírá výkupna Byliny

6)     Ve škole třídíme plast, papír, sklo, nápojové kartony a směsný odpad.

 V našich aktivitách nám úspěšně pomáhají  rodiče dětí a také občané Mladkova, kterým tímto děkujeme za spolupráci.

                                                       Mgr. Soňa Filipová, ředitelka

 

 

 

 

zsmsmladkov_footer1.png