Školní jídelna

Naše malá školní jídelna se nachází v prostorách základní a mateřské školy. Máme malou kuchyň s kapacitou 60 obědů. Při sestavování jídelníčku dbáme na dodržování spotřebního koše potravin (doporučená % konzumace mléka, luštěnin, ovoce, zeleniny, ryb, mléčných výrobků…)
Mimo dětí mateřské školy, žáků základní školy a zaměstnanců  školy se      u nás též stravují cizí strávníci.
Pro děti a žáky zajišťuje paní kuchařka celodenní pitný režim.
Na kuchyň přiléhá barevná jídelna s malými stolečky pro školku a s většími pro školáky. S nimi se o koutek dělí i paní hospodářka. Vše musí být správně dovezeno i zaplaceno.
Takže všem našim strávníkům přejeme dobrou chuť.

Jídelna

 

 

 

                                                              

                                                                              

PLAVECKÝ VÝCVIK

Od 9. ledna 2020 začínáme jezdit každý čtvrtek na plavecký výcvik. Během jarních prázdnin 13. února se plavání nekoná. Ukončení výcviku je     19.března 2020.

Poslední dvě lekce plavání, které se měly konat 12.        a 19. března 2020, se neruší, ale odkládají.

 

 

 

http://www.stastnazeme.cz/
HALLOWEEN.jpg

 

 

 PRÁZDNINY

     Velikonoční prázdniny

9.4.2020 + 10.4. - 13.4.2020  svátky

 

 OCENĚNÍ SCIO - ŠIMON SRŠEŇ

ŠIMON[3].jpg

 

zsmsmladkov_footer1.png