DENNÍ REŽIM MŠ

  Příchod dětí do MŠ od 6.30 do 7.45 hod.

  6.30 – 8.15 – spontánní hra dle výběru a zájmu dětí, individuální práce s jednotlivci

                          nebo se skupinou dětí, pohybová chvilka – ranní rozcvička,

                          relaxační cvičení, průpravná cvičení vedoucí ke správnému držení těla

  8.15 – 8.45 – hygiena, svačina

  8.45 – 9.30 – řízená výchovně vzdělávací činnost (dramatická, výtvarná, hudební, tělesná)

  9.30 – 11.30 – pobyt venku – hry na zahradě, procházky

 11.30 – 12.00 – hygiena, oběd, vyzvedávání dětí odcházejících po obědě domů

 12.00 – 14.00 – hygiena, odpočinek a spánek dle potřeby dětí, odpočinek je doprovázený

                              četbou a poslechem pohádky, relaxační hudbou

 14.00 – 14.40 – probouzení dětí, hygiena, svačina

 14.40 – 16.00 - odpolední hra dětí dle jejich vlastního výběru, možnost pobytu na zahradě,

                               rozcházení dětí domů

 

 

 

zsmsmladkov_footer1.png