DENNÍ REŽIM MŠ

  Příchod dětí do MŠ od 6.30 do 7.45 hod.

  6.30 – 8.15 – spontánní hra dle výběru a zájmu dětí, individuální práce s jednotlivci

                          nebo se skupinou dětí, pohybová chvilka – ranní rozcvička,

                          relaxační cvičení, průpravná cvičení vedoucí ke správnému držení těla

  8.15 – 8.45 – hygiena, svačina

  8.45 – 9.30 – řízená výchovně vzdělávací činnost (dramatická, výtvarná, hudební, tělesná)

  9.30 – 11.30 – pobyt venku – hry na zahradě, procházky

 11.30 – 12.00 – hygiena, oběd, vyzvedávání dětí odcházejících po obědě domů

 12.00 – 14.00 – hygiena, odpočinek a spánek dle potřeby dětí, odpočinek je doprovázený

                              četbou a poslechem pohádky, relaxační hudbou

 14.00 – 14.40 – probouzení dětí, hygiena, svačina

 14.40 – 16.00 - odpolední hra dětí dle jejich vlastního výběru, možnost pobytu na zahradě,

                               rozcházení dětí domů

 

 

 

PLAVECKÝ VÝCVIK

Od 9. ledna 2020 začínáme jezdit každý čtvrtek na plavecký výcvik. Během jarních prázdnin 13. února se plavání nekoná. Ukončení výcviku je     19.března 2020.

Poslední dvě lekce plavání, které se měly konat 12.        a 19. března 2020, se neruší, ale odkládají.

 

 

 

http://www.stastnazeme.cz/
HALLOWEEN.jpg

 

 

 PRÁZDNINY

     Velikonoční prázdniny

9.4.2020 + 10.4. - 13.4.2020  svátky

 

 OCENĚNÍ SCIO - ŠIMON SRŠEŇ

ŠIMON[3].jpg

 

zsmsmladkov_footer1.png