DENNÍ REŽIM MŠ

 

  6.30 – 7.45 – příchod dětí, spontánní hra dle výběru a zájmu dětí, individuální práce

                           s jednotlivci nebo se skupinou dětí, pitný režim po celý den

  7.45 – 8.00 – pohybová chvilka – ranní rozcvička, relaxační cvičení, průpravná cvičení vedoucí

                           ke správnému držení těla

  8.00 – 8.30 – hygiena, svačina

  8.30 – 9.30 – řízená výchovně vzdělávací činnost (dramatická, výtvarná, hudební, tělesná,

                            vzdělávací)

  9.30 – 11.30 – pobyt venku – hry na zahradě, procházky, v případě nepříznivého počasí

                             možnost her v tělocvičně

 11.30 – 12.00 – hygiena, oběd, vyzvedávání dětí odcházejících po obědě domů

 12.00 – 14.00 – hygiena, odpočinek a spánek dle potřeby dětí, odpočinek je doprovázený

                              četbou a poslechem pohádky, relaxační hudbou

 14.00 – 14.40 – probouzení dětí, hygiena, svačina

 14.40 – 15. 40 - odpolední hra dětí dle jejich vlastního výběru, možnost pobytu na zahradě,

                               rozcházení dětí domů

 

 

 

Aktuality MŠ


 

002-kluk-a-holka.jpg

 

 OCENĚNÍ SCIO - ŠIMON SRŠEŇ

ŠIMON[3].jpg

 

zsmsmladkov_footer1.png